ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ Οδοντοτεχνίτες / Προσθετική / Ακρυλικά κατασκευής προσωρινών αποκαταστάσεων

RUTHINIUM DILUENTE PER OPAKER THINNER - 60ML Διαλυτικό

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ: Ακρυλικά κατασκευής προσωρινών αποκαταστάσεων
15,60€

Διαλυτικό για Opaque κάλυψης μεταλλικών γεφυρών και στεφανών

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • ΕΝΤΥΠΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Διαλυτικό Opaque για κάλυψη μεταλλικών γεφυρών και στεφανών

  Καλή κάλυψη και εξαιρετική προσκόλληση μεταξύ μετάλλου και ρητίνης

   

  Κωδικός Προϊόντος: 

   

  0109010006 Thinner 60 ml